Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński jest organem władz naczelnych SITG. 


Zajmuje się rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw dotyczących:


Skład Zarządu

Przewodniczący : kol. Stanisław Olchawa
Sekretarz : kol. Halina Nosal