Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński jest organem władz naczelnych SITG. 


Zajmuje się rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw dotyczących:


Skład Zarządu

Przewodnicząca : kol. Kamilla Słowikowska
                             kol. Jerzy Lindner
                             kol. Halina Nosal