Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Wyróżnienia i Odznaczenia

Osobowość SITG

Sekretarze i Skarbnicy Zarządów Oddziałów SITG na naradzie w dniu 21.09.2002r. postanowili ustanowić honorowe wyróżnienia o nazwie „Osobowość SITG”. Wyróżnienie to przyznawane będzie w dowód uznania dla wieloletnich działaczy lub pracowników Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, którzy cieszą się znaczącym uznaniem swojego środowiska.

osobowosc 1 osobowosc 2 osobowosc 3 osobowosc 4 osobowosc 5 osobowosc 6 osobowosc 7 osobowosc 7
osobowosc 8       

          

  


laur

Sekretarze Zarządów Oddziałów SITG na naradzie w dniu 31.03.2006r. postanowili ustanowić honorowe wyróżnienia o nazwie „Laur Umiejętności SITG”. Wyróżnienie to przyznawane będzie w dowód uznania dla działaczy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, którzy w sposób uznany przez środowisko górnicze przyczynili się do integracji pokoleń górniczych i swoimi inicjatywami spowodowali włączenie się młodszych pokoleń do działalności w stowarzyszeniu.

laur 1 laur 2 laur 3 laur 4 

Odznaczenia

odznaka             srebrna odznaka             złota odznaka         laur zasług

Zasłużony
Działacz SITG

 

Srebrna Odznaka
Zasłużony dla Stowarzyszenia

 

Złota Odznaka
Zasłużony dla Stowarzyszenia

 

Laur Zasług 


Wykaz członków wyróżnionych Złotą Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia”

Wykaz odznaczonych Odznaką „Laur Zasług”