Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Przegląd Górniczy

Miesięcznik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.


Przegląd Górniczy - jest czasopismem naukowo-technicznym o ponad 100-letnich tradycjach wydawniczych,

Przegląd Górniczy - reprezentuje problematykę całego polskiego górnictwa

Przegląd Górniczy - jest pismem zakwalifikowanym do I klasy (7 punktów) czasopism naukowych - artykuły w nim publikowane są recenzowane

Przegląd Górniczy - stanowi platformę szerokiej wymiany informacji i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych górnictwa, jak również forum dla fachowych dyskusji i polemik,

Przegląd Górniczy - jest prenumerowany w kraju i za granicą

Przegląd Górniczy


Redakcja przyjmuje zgłoszenia na :


Cena reklam i ogłoszenia jednej strony A4 czarno-białej wynosi 1000 zł. Koszt reklamy i ogłoszenia barwnego uzależniony jest od liczby kolorów i kalkulowany indywidualnie. Do ceny dolicza się 23% podatku VAT.
Przy wielokrotnych zamówieniach stosujemy bonifikaty do 40%.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.


Do pobrania:

ikona Wzór formularza recenzji

ikona Podstawowe zasady recenzowania publikacji w Przeglądzie Górniczym

ikona Wskazówki dla autora