Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Statut i regulaminy

ikona Statut SITG (2008-2015)

ikona Regulamin działalności Rady Krajowej SITG
ikona Regulamin działalności Zarządu Głównego SITG
ikona Regulamin ramowy działalności Oddziału SITG
ikona Zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora Biura Zarządu Głównego
ikona Zakres kompetencji i obowiązków Kierownika Biura Zarządu Oddziału
ikona Regulamin ramowy działalności Koła SITG
ikona Regulamin działalności Zespołu Rzeczoznawców SITG
ikona Regulamin ramowy działalności Głównych Komisji Problemowych SITG
ikona Regulamin Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników
ikona Regulamin Członka Wspierającego SITG
ikona Regulamin odznak SITG
ikona Regulamin Honorowego Wyróżnienia SITG "Laur umiejętności"
ikona Regulamin Honorowego Wyróżnienia "Osobowość SITG"
ikona Regulamin Honorowego Wyróżnienia Odznaką Patronki Górników Św. Barbary
ikona Regulamin przyznawania odznaki honorowej Naczelnej Organizacji Technicznej
ikona Wniosek o członkowstwo w SITG
ikona Wniosek o nadanie odznaki SITG
ikona Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej NOT