Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Jubileusz SITG

patronat
- www.prezydent.pl

Rok 1892 został przyjęty jako rok powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych i Hutniczych. W tym bowiem roku Krakowski Zjazd Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych – absolwentów Akademii Górniczych w Leoben, Przybramie i Schemnitz (obecnie Bańska Szczawnica) utworzył swą reprezentację, która ze względu na warunki panujące w zaborach przyjęła nazwę Delegacji. Zdecydowano wówczas podejmować różne działania jawne lub tajne dla rozwoju górnictwa istniejącego na ziemiach polskich w trzech zaborach. Priorytetem był interes ogólnopolski.

Wspólna reprezentacja – Delegacja – zajęła się organizacją współpracy i przekazywaniem doświadczeń pomiędzy inżynierami, tworzeniem polskiego słownictwa górniczego, wydawaniem polskiego czasopisma górniczo-hutniczego, przygotowywaniem zjazdów itp. To piękne, choć w niektórych okresach trudne karty historii Stowarzyszenia. Opisywaliśmy je w naszych monografiach.

W roku 2012 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodziło 120 rocznicę swego powstania.
Uroczystości Jubileuszowe 120-lecia SITG były okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.

Uroczystości związane z Jubileuszem 120-lecia SITG  odbyły się w dniu 6 grudnia 2012r.
w Sali Sejmu Śląskiego Katowice ul.Lompy14.


Poniżej podajemy program uroczystości.

1000 - recepcja (westybul)
1100 - rozpoczęcie spotkania,wprowadzenie sztandarów,odegranie hymnów
1110 - powołanie prezydium
1115 - otwarcie spotkania,powitanie zaproszonych Gości
1130 - odczytanie listów gratulacyjnych
1145 - prezentacja filmu Telewizji PolskiejKatowice nakręconego z okazji 120-lecia SITG
1200 - wystąpienie Przewodniczącego Rady Krajowej SITG Eugeniusza Ragusa
1215 - przedstawienie misji i programu działalności Stowarzyszenia – prezes Wiesław Blaschke
1240 - wręczenie odznaczeń i podziękowań
1330 - wystąpienie zaproszonych Gości
1400 - koncert Orkiestry Salonowej Katowickiego Holdingu Węglowego
1500 - zakończenie uroczystości i lunch
 

Reportaże

pdf ico IV Ogólnopolskie Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych.

pdf ico XXI Kongers Seniorów Górnictwa / XV Górnicze Forum