Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Oferty sprzedaży

 

Oferty sprzedaży -  Miesięcznik „Wspólne Sprawy”   Miesięcznik
„Przegląd Górniczy”

cena: 25 zł + 5% VAT
  Oferty sprzedaży - Dwumiesięcznik „Przegląd Górniczy”   Dwumiesięcznik
„Wspólne Sprawy”

cena: 10 zł + 8% VAT
             
Oferty sprzedaży - Plany ruchu zakładów górniczych   Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
cena: 20 zł brutto
    Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

cena: 13 zł brutto
             
Oferty sprzedaży - Monografia SITG   Monografia SITG
cena: 20 zł brutto
  Oferty sprzedaży - Przyczynki do Historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa   Przyczynki do Historii Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa

(suplement monografii)
cena 20 zł brutto
             
Oferty sprzedaży -  Kronika SITG   Kronika SITG
cena: 50 zł brutto
  Oferty sprzedaży - „Od hajera do premiera”. Jana Mitręgi portret ze wspomnień   „Od hajera do premiera”. Jana Mitręgi portret
ze wspomnień

cena 10 zł brutto
             
Oferty sprzedaży - Humor biesiadny   Humor biesiadny
cena: 20 zł brutto
   Oferty sprzedaży - Rozporządzenie Ministra Energii   Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego 

cena: 13 zł brutto
             
  Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z załącznikami

cena: 32 zł brutto 
      Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego

cena: 13 zł brutto 
             
  Suplement do Kroniki SITG 2012-2017

cena: 15 zł brutto 
    Wpływ przemysłu wydobywczego na prospołeczny rozwój poszczególnych regionów górniczych

cena: 50 zł brutto
             
  Tradycje Górnicze

cena: 8 zł brutto 
      Wybrane przepisy górnicze w pytaniach i odpowiedziach

cena: 20 zł brutto
             
           
             

ZG SITG w Katowicach przy ul. Powstańców 25 tel. 032/ 256-37-45