Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Oferty sprzedaży

 

Oferty sprzedaży -  Miesięcznik „Wspólne Sprawy”   Miesięcznik
„Przegląd Górniczy”

cena: 25 zł + 5% VAT
  Oferty sprzedaży - Dwumiesięcznik „Przegląd Górniczy”   Miesięcznik
„Wspólne Sprawy”

cena: 10 zł + 8% VAT
             
Oferty sprzedaży - Plany ruchu zakładów górniczych   Plany ruchu
zakładów górniczych

cena: 15 zł brutto
  Oferty sprzedaży -  Prawo geologiczne i górnicze   Prawo geologiczne i górnicze
cena: 22 zł brutto
             
Oferty sprzedaży - Monografia SITG   Monografia SITG
cena: 20 zł brutto
  Oferty sprzedaży - Przyczynki do Historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa   Przyczynki do Historii Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa

(suplement monografii)
cena 20 zł brutto
             
Oferty sprzedaży -  Kronika SITG   Kronika SITG
cena: 105 zł brutto
  Oferty sprzedaży - „Od hajera do premiera”. Jana Mitręgi portret ze wspomnień   „Od hajera do premiera”. Jana Mitręgi portret
ze wspomnień

cena 10 zł brutto
             
Oferty sprzedaży - Humor biesiadny   Humor biesiadny
cena: 20 zł brutto
       

Wydawnictwa te są do nabycia w Biurze Zarządu Głównego SITG w Katowicach
przy ul. Powstańców 25 tel. 032/ 256-37-45