Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Zespół rzeczoznawców

Zespół Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SITG oferuje świadczenie usług w formie ekspertyz, opinii specjalistycznych, ocen, analiz, projektów, dokumentacji i konsultingu w dziedzinach dotyczących działalności wszystkich branż górnictwa, gospodarki złożami, kopalin oraz ochrony terenów górniczych.

Podstawowe dziedziny usług Zespołu to:

Wysoki poziom i fachowość świadczonych usług gwarantują najwyższej klasy  specjaliści - rzeczoznawcy rekrutujący się  spośród pracowników naukowych wyższych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych oraz doświadczonych praktyków odpowiednich specjalności.

Ceny usług konkurencyjne.

Do korzystania z usług działającego ponad 45 lat Zespołu Rzeczoznawców przy ZG SITG zaprasza Dyrektor Zespołu tel. 255-51-00, 757-27-46, 757-27-42.