Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Informacje finansowo-księgowe

Składki:

Zgodnie z Uchwałą XXVIII Walnego Zjazdu SITG, na rok 2020 ustala się minimalną obligatoryjną składkę członkowską w wysokości 20 zł.

Informacje działu księgowości i finansów:

ikona Wzór formularza aktywów
ikona Wzór formularza pasywów
ikona Wzór rachunku wyników dla oddziału
ikona Wzór strony tytułowej sprawozdania finansowego
ikona Wzór załącznika nr 1
ikona Wzór załączników nr 2 i 3
ikona Wzór załączników nr od 4 do 12 i informacji miesięcznej
ikona Wzór załącznika nr 13
ikona Wzór załącznika nr 14
ikona Wskazówki do załącznika nr 14

Wszelkich wyjaśnień udziela na bieżąco pod nr tel. 32 201-80-88 Główny Księgowy Zarządu Głównego lub jego zastępca.