Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Działalność statutowa

Zarząd Główny SITG wydaje dwa miesięczniki:

obrazek-1

Bardzo szeroka i wszechstronna stowarzyszeniowa działalność wydawnicza i szkoleniowa prowadzona jest poprzez utworzoną w roku 1995 Komisję Wydawnictw i Kursów oraz własny Ośrodek Szkoleniowy.
W celu doskonalenia wiedzy osób kierownictwa i dozoru ruchu zorganizowano „Szkołę Przepisów” w ramach, której we współpracy z kołami SITG przy Wyższym Urzędzie Górniczym i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego prowadzone są:

Działalność szkoleniową prowadzą oddziały SITG: Bytom, Chorzów-Ruda, Gliwice-Zabrze, Katowice, Kielce, Lublin, Poznań-Konin, Rybnik, Wrocław.

obrazek-2

Działający przy Zarządzie Głównym - Zespół Rzeczoznawców wykonuje:

Grupy rzeczoznawców działają przy oddziałach: Bytom, Gliwice-Zabrze, Katowice, Kielce, Mysłowice i Rybnik.

W ramach zawartego w 2005 i 2010 r. trójstronnego porozumienia w sposób szeroki i efektywny rozwija się współpraca pomiędzy SITG, a Porozumieniem Związków Zawodowych „Kadra” i Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową.
Podstawowym celem tej współpracy jest wspólne działanie w zakresie opiniowania i rozwiązywania węzłowych problemów polskiego górnictwa.

Stowarzyszenie prowadzi współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami górniczymi. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Górników i Hutników (FEMS).

W latach 1996-1999 uregulowano sprawy majątku i obecnie Stowarzyszenie ma w użytkowaniu wieczystym grunt wraz z własnym budynkiem w Katowicach przy ul. Powstańców 25.