Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marek Kalita
Tytuł:

Hydrauliczny wciągnik łańcuchowy HeWŁ-3/6A

Title:

Hydraulic chain hoist HeWŁ-3/6A

Streszczenie:
W artykule przedstawiono rozwiązanie hydraulicznego wciągnika łańcuchowego HeWŁ-3/6A, przeznaczonego do wspomagania prac dźwignicowych wykonywanych w zakładach górniczych. Wciągnik opracowano i wdrożono do produkcji w ramach projektu celowego nr ROWIII238/2013, którego wnioskodawcą była Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.. Prace badawczo rozwojowe prowadzono w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG
Abstract:
This paper presents the hydraulic chain hoist HeWŁ-3/6A used to support crane works performed in mining plants. The hoist was developed and put into production in the framework of targeted project no. ROW III 238/2013 which was applied for by Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.. Development work was conducted in the Mining Technology Institute KOMAG
Słowa kluczowe:
wciągnik, zespół roboczy, hydrauliczny zespół napędowy, przekładnia planetarna
Keywords:
hoist, working assembly, hydraulic power unit, planetary gear