Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Stanisław Prusek; dr inż. Marek Rotkegel; mgr inż. Łukasz Małecki
Tytuł:

Wybrane sposoby wzmacniania skorodowanej stalowej obudowy odrzwiowej

Title:

Selected ways of reinforcing the corroded steel arch support

Streszczenie:
W artykule porównano wybrane, najczęściej stosowane metody wzmacniania skorodowanej stalowej obudowy wyrobisk korytarzowych. Zestawiono cechy charakterystyczne poszczególnych metod oraz koszty stosowania niektórych z nich. Spośród analizowanych sposobów najbardziej efektywnym wydaje się być torkretowanie. Przemawia za tym rachunek ekonomiczny oraz poziom bezpieczeństwa prowadzonych prac. Jednak skuteczność obudowy powłokowej z betonu natryskowego wymaga zapewnienia odpowiednich parametrów zgodnych z przyjętymi na etapie projektowania
Abstract:
This paper compares the most commonly used methods of reinforcing corroded steel arch roadway supports. The characteristics the costs of use of the presented methods are summarized. Among the analyzed, the most effective way of reinforcing appears to be shotcreting. This is influenced by the economic balance and the level of work safety. However, to ensure the effectiveness of the shotcrete lining it is necessary to obtain shotcrete parameters corresponding to those used at the design stage
Słowa kluczowe:
obudowa wyrobisk korytarzowych, górnictwo, korozja, wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych, rachunek ekonomiczny
Keywords:
roadway supports, mining, corrosion, reinforcing roadway supports, economic balance