Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Piotr Gruchlik
Tytuł:

Naziemne skanowanie laserowe 3D, doświadczenia i perspektywy

Title:

Terrestrial 3D laser scanning, experiences and prospects

Streszczenie:
Zaprezentowano uzyskane doświadczenia w zakresie pomiarów skanerem laserowym 3D Trimble TX5. Poznanie i korzystanie z możliwości technologii skaningu laserowego umożliwia wprowadzanie nowej jakości w procesy inwentaryzowania i monitorowania szkód górniczych. Przedstawiono wybrane przykłady zrealizowanych pomiarów z wykorzystaniem skanera laserowego 3D
Abstract:
This paper presents the experience gained in the field of 3D laser scanner measurements Trimble TX5. Knowledge and use of the capabilities of laser scanning technology allows to enter a new quality in the processes of inventory and monitoring of mining damage. Some examples of measurements were presented using a 3D laser scanner.This paper presents the experience gained in the field of 3D laser scanner measurements Trimble TX5. Knowledge and use of the capabilities of laser scanning technology allows to enter a new quality in the processes of inventory and monitoring of mining damage. Some examples of measurements were presented using a 3D laser scanner
Słowa kluczowe:
skaner laserowy 3D, naziemne skanowanie laserowe, pomiary, szkody górnicze, monitoring
Keywords:
3D laser scanner, Terrestrial Laser Scanning, measurement, mining damage, monitoring