Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa; Dr inż. Zdzisław Mysłek
Tytuł:

Regulacje prawne podziemnego składowania odpadów

Title:

Legal regulations of underground waste storage

Streszczenie:
Stosunkowo często zmieniane przepisy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i składowania odpadów wynikają z potrzeby ich dostosowania do wymagań Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono najnowsze regulacje prawne w zakresie podziemnego składowania odpadów.
Abstract:
Relatively often the rules of protection of the environment, waste management and disposal of waste, arising from the need to adapt them to the requirements of the European Union, change. This paper presents the latest legal regulations on underground storage of the waste
Słowa kluczowe:
ochrona środowiska, gospodarka odpadami, regulacje prawne
Keywords:
environment protection, waste management, legal regulations