Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa; Dr inż. Zdzisław Mysłek
Tytuł:

Wpływ podsadzania pustek po podziemnym zgazowaniu węgla na wielkość deformacji powierzchni

Title:

Influence of backfilling voids after the underground coal gasification process on deformation level of the surface

Streszczenie:
Podziemne zgazowanie węgla jako perspektywiczna metoda pozyskiwania gazu syntezowego będzie powodować powstawanie pustek w górotworze, które pozostawione bez wypełnienia będą przyczyną znacznych deformacji powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki rozważań teoretycznych nad wpływem ściśliwości podsadzki i stopnia wypełnienia na wartość współczynnika osiadania przy podsadzaniu pustek po podziemnym zgazowaniu węgla.
Abstract:
Underground coal gasification as a prospective method for obtaining synthesis gas will result in the formation of voids in the ground which with no fill left, it will cause significant deformation of the surface. This paper presents the results of theoretical considerations on the influence of backfill compressibility and the filling degree on the value of the subsidence coefficient in the backfill of the voids in the light of underground coal gasification.
Słowa kluczowe:
węgiel, podsadzka, zgazowanie, deformacja powierzchni
Keywords:
underground coal gasification, surface deformation, synthesis gas