Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Paweł Jamróz; dr inż. Katarzyna Socha; mgr inż. Maciej Bujalski; prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza; dr inż. Elżbieta Poleszczyk
Tytuł:

Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych

Title:

The method of analysis of standard flows used in researches of the anemometric measuring system properties

Streszczenie:
W artykule przedstawiono metodę i wyniki analizy wzorcowego przepływu do testowania właściwości dynamicznych anemometrycznych przyrządów wentylacyjnych, na przykładzie modułu wymuszeń dynamicznych umieszczonego w tunelu aerodynamicznym. W metodzie analizy przepływu wykorzystano techniki pomiarowe związane z termoanemometrią włóknową oraz cyfrową anemometrią obrazową PIV. Zwrócono uwagę na problem stosowania przepływów jako sygnałów wzorcowych w celu określania charakterystyk statycznych oraz dynamicznych różnego typu anemometrów
Abstract:
This paper presents the method and the results of analysis of the standard flows used in researches of anemometric measuring systems properties. The method was presented on the basis of the nonstationary flow generated by the dynamic flow generator, which was a part of the wind tunnel. To describe the main features of the standard flow, several anemometric measurement techniques have been used, such as: hot-wire anemometry and the particle image velocimetry. Finally, the authors mentioned a particular problem related to the utilization of standard flows to determine the static and dynamic characteristics of different kinds of anemometers
Słowa kluczowe:
przepływ wzorcowy, anemometryczne systemy pomiarowe, termoanemometria
Keywords:
standarized flow, anemometric measuring system, hot-wire anemometer