Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; mgr inż. Michał Twardosz; dr inż. Jan Winzer
Tytuł:

Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych

Title:

The module computer software which can be applied during blasting works

Streszczenie:
W artykule przedstawiono modułowe programy komputerowe wykorzystywane do modelowania robót wiertniczo-strzałowych wykonywanych w odkrywkowych zakładach górniczych. Zaprezentowano podstawowe funkcje oraz możliwy zakres zastosowania wybranego oprogramowania. Analizę programów przeprowadzono w oparciu o dostępne wersje testowe
Abstract:
The most popular modular blasting software which can be applied in drilling and blasting operations is presented in this paper. Various modules, basic software options and software possible application are included. The software analysis was performed on the basis of the open-source and trial version of each program
Słowa kluczowe:
roboty strzałowe, programy modułowe, górnictwo odkrywkowe
Keywords:
blasting works, modular software, open strip mining