Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer; mgr inż. Michał Dworzak; mgr inż. Andrzej Biessikirski
Tytuł:

Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku

Title:

The analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - case study

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów drgań parasejsmicznych wykonanych podczas rozbudowy podszybia robotami górniczymi z użyciem materiałów wybuchowych. Wyniki rejestracji drgań na podszybiu i bezpośrednio na rurze szybowej posłużyły do wyznaczenia parametrów robót strzałowych do dalszego urabiania calizny z uwzględnieniem ochrony rury szybowej
Abstract:
The results of measurements of ground borne vibration are presented in this paper. Vibrations were generated by the blasting works which were conducted in the pit bottom. The ground vibrations were measured in the pit bottom and shaft collar. On the basis of the recorded vibrations, the authors were able to calculate blasting parameters which want cause any minor mining damage to the shaft collar
Słowa kluczowe:
roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie
Keywords:
blasting works, dynamic influence, pit bottom