Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; dr inż. Maciej Zajączkowski; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Przemysław Bodziony; mgr inż. Krystian Simkiewicz
Tytuł:

Systemy wspomagające pracę kopalni odkrywkowej na przykładzie kopalni Sierra Gorda w Chile

Title:

Systemy wspomagające pracę kopalni odkrywkowej na przykładzie kopalni Sierra Gorda w Chile

Streszczenie:
W artykule przedstawiono przykłady systemów wspomagania pracy kopalni odkrywkowej, jakie wdrożono w jednej z najmłodszych i zarazem najnowocześniejszych kopalń rud miedzi w Chile, tj. w kopalni Sierra Gorda, której współwłaścicielem jest KGHM International Ltd. W artykule wybrano najważniejsze z nich z punktu widzenia możliwości zaimplementowania ich w górnictwie odkrywkowym w Polsce
Abstract:
This paper presents the examples of working support systems for surface mines, which have been implemented in one of the youngest and the most modern copper ore mine in Chile – Sierra Gorda co-owned by KGHM International Ltd. The most important systems have been presented from the point of view of the possibility of their implementation in Polish surface mines
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe rud miedzi, Sierra Gorda, automatyka w górnictwie, systemy dyspozytorskie, inteligentna kopalnia
Keywords:
copper ore surface mining, Sierra Gorda, automatics in mining, dispatch systems, intelligent mine