Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Przemysław Bodziony; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Tytuł:

Pojazdy technologiczne stosowane w transporcie w górnictwie odkrywkowym

Title:

Heavy duty trucks applied for transport in surface mining

Streszczenie:
Jednym z najczęściej stosowanych technologicznych układów wydobywczych w górnictwie odkrywkowym jest układ cykliczny, tj. współpraca koparki jednonaczyniowej z pojazdami technologicznymi. Podstawowy podział pojazdów stosowanych w górnictwie wynika z różnicy w ich budowie i dzieli na grupy wozideł sztywnoramowych oraz przegubowych. W artykule omówiono różnice konstrukcyjne, warunki eksploatacji, a także ich wady i zalety
Abstract:
One of the most popular mining technology system in surface mining is the cyclic system i.e. cooperation between single- -bucket excavator and dump trucks. The general division of dump trucks comes from their construction differences; they are divided into haul trucks and articulated trucks (ADT). This paper presents construction differences, exploitation conditions and advantages and disadvantages of each truck
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, pojazdy technologiczne, transport materiałów, wozidła sztywnoramowe, wozidła przegubowe
Keywords:
surface mining, mining trucks, material handling, haul trucks, articulated trucks