Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska; dr inż. Romuald Ogrodnik
Tytuł:

Źródła finansowania działalności krajowych postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP) - zaadaptowanych w sposób klasyczny

Title:

National underground post-mining facilities (adapted in a classical way): sources of LCA phases financing

Streszczenie:
W artykule przedstawiono uporządkowany stan możliwych, obecnie występujących, źródeł finansowania działalności krajowych, postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP) zaadaptowanych w sposób klasyczny. Materiał zgromadzony w niniejszym artykule, może stanowić źródło informacji dla podmiotów fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które zarządzają, bądź w przyszłości są zainteresowane zarządzaniem POGP zaadaptowanymi w sposób klasyczny
Abstract:
This paper describes the underground post-mining facilities (UPF) (adapted in a classical way) and sources of LCA phases financing. LCA phases are planning the adaptation investments, implementation of the project, operation of the adapted UPF and improving works. The liquidation phase will not be considered. The paper can be a source of information for individuals, legal persons and organizational units, which manage or will manage national UPF adapted in a classical way
Słowa kluczowe:
POGP - postindustrialne obiekty górnictwa podziemnego, źródła finansowania, fundusze europejskie, dotacje Skarbu Państwa
Keywords:
UPF – underground post-mining facilities, sources of funding, EU funds, subsidy of State Treasury