Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Beata Trzakuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH; dr inż. Sierpień Mariusza; inż. Borowiec Rafał
Tytuł:

Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego

Title:

Labour costs of a mining company

Streszczenie:
W artykule przedstawiono analizę kosztów pracy na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na poufność wykorzystanych w publikacji danych przedsiębiorstwo oznaczono symbolem X. Analizie poddano składniki kosztów pracy ponoszonych przez badane przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem pracowników. Rozważania przeprowadzono dla okresu obejmującego lata 2011–2013
Abstract:
This paper presents the analysis of labour costs illustrated with an example of a mining company. The confidentiality of data used in the publication on the company marked as X was taken into account. The analysis concerns the components of the labour costs connected with employment. The study was performed for the period of 2011-2013. The structure of obligatory components of labour costs was assessed concerning, among others, wage and non-wage components
Słowa kluczowe:
koszty pracy, obligatoryjne narzuty
Keywords:
labour costs, obligatory mark-up, components of labour costs