Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Mieczysław Ślósarz; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr hab. inż. Marek Kęsek; dr inż. Artur Bator
Tytuł:

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym

Title:

Usage of information-communication for changing forms of work in modern mining enterprise

Streszczenie:
W referacie przedstawiono rolę i znaczenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym świecie. Przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju tych technologii. Zaprezentowano również kierunki możliwych zmian w funkcjonowaniu niektórych działów przedsiębiorstw wydobywczych ze szczególnym uwzględnieniem systemu sprzedaży produktów węglowych. Zaproponowano nowe formy pracy w wybranych działach przedsiębiorstw górniczych
Abstract:
This paper presents the role and importance of modern information technology-communication in the modern world. It presents possible scenarios for the development of these technologies. The directions of possible changes in the functioning of certain sectors of mining enterprises with particular emphasis on coal products sales system were also presented. The authors have proposed new forms of work in the selected sectors of mining companies
Słowa kluczowe:
informacja, sprzedaż, dystrybucja, górnictwo
Keywords:
information, sales, distribution, mining