Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Wojciech Miśkiewicz; dr inż. Arkadiusz Utrata; dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś prof. nadzw. AGH
Tytuł:

Wykorzystanie wskaźników płaskości i kształtu do oceny jakości kruszywa

Title:

Determination of geometrical properties of aggregates by the use of shape index and flakiness index for evaluation of the quality of aggregates

Streszczenie:
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny jakości kruszywa łamanego produkowanego przez kopalnię odkrywkową wapienia z wykorzystaniem wskaźników płaskości i kształtu. Badanie wykonano na próbce o frakcji 8/12. Badanie dotyczące oznaczenia wskaźnika płaskości zostało przeprowadzone w oparciu o normę PN-EN 933-3:1999: „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości”. Badanie, którego celem było oznaczenie wskaźnika kształtu przeprowadzono na podstawie normy PN-EN 933-4:1999 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu”
Abstract:
This paper presents the results of research concerning the evaluation of the quality of the aggregate surface produced by opencast mine of rock materials by the use of shape index and the test of percentage of non-cubical particles in each size fraction. The research was done on a sample of 8/12 fraction. The research, concerning the determination of percentage of non-cubical particles in each size fraction, was based on the PN-EN 933-3:1999: “Test for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape – Flakiness index”. The research concerning the determination of shape index was based on Test number PN-EN 933-4:1999 “Tests for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape – Shape index”
Słowa kluczowe:
badania dotyczące oceny jakości kruszywa (oznaczenia kształtu ziarn), wskaźnik płaskości, wskaźnik kształtu
Keywords:
research on the evaluation of the quality of the aggregate – geometrical properties of aggregates, flakiness index, shape index