Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Aneta Napieraj; dr inż. Marta Sukiennik
Tytuł:

Modelowanie i optymalizacja wydobycia w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem struktur gridowych

Title:

Modelling and optimization of mining production in coal mines with use of the OPTiCoalMine calculation service

Streszczenie:
W artykule przedstawiono usługę OPTiCoalMine umożliwiającą modelowanie i optymalizację produkcji w kopalniach węgla kamiennego. Usługa została opracowana w ramach realizacji Gridu Dziedzinowego Energetyka w projekcie „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PLGrid Plus” w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. W pracy przedstawiono opis usługi i przykład jej wykorzystania dla wybranego przedsiębiorstwa górniczego
Abstract:
This paper presents the OPTiCoalMine calculation service that allows modeling and optimization of production in coal mines. The service has been developed within the framework of the Energy Power Grid in the project “Domain-oriented services and resources of Polish Infrastructure for Supporting Computational Science in the European Research Space – PLGrid Plus” coordinated by the Academic Computer Center Cyfronet in Cracow. The paper presents a description of the service and an example of its use for the selected mining company
Słowa kluczowe:
węgiel kamienny, OPTiCoalMine, modelowanie, optymalizacja, wydobycie
Keywords:
hard coal, OPTiCoalMine, modelling, optimization, production