Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marek Kalita; dr inż. Dariusz Prostański
Tytuł:

Koncepcja systemu zraszania sektorowego zanożowego głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego - część I

Title:

The concept of after-tool sectoral spraying system for roadheader’s cutter head - part I

Streszczenie:
W artykule przedstawiono koncepcję systemu zraszania sektorowego zanożowego przeznaczonego do zraszania głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego. Zaprezentowano podstawowe założenia projektowe i wymagania stawiane instalacjom zraszającym zanożowym. Przedstawiono ogólną budowę i zasadę działania instalacji
Abstract:
A concept of after-tool sectoral spraying system for roadheader’s cutter head is presented. Basic design assumptions and requirements for after-tool spraying systems are given. Finally, general design and principle of operation are explained
Słowa kluczowe:
zraszanie sektorowe, zraszanie zanożowe, kombajn chodnikowy
Keywords:
sectoral spraying, after-tool spraying, roadheader