Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marek Czupski
Tytuł:

Zastosowanie technologii ,,slickwater’’ w zabiegach hydraulicznego szczelinowania w łupkach

Title:

Application of slickwater technology in hydraulic fracturing treatments of shale gas reservoirs

Streszczenie:
W zabiegach hydraulicznego szczelionowania formacji łupkowych wykorzystywanych jest wiele rodzajów płynów szczelinujących. Najczęściej wykorzystuje się w nich ciecze o nazwie ,,slickwater’’, dla których uzyskuje się duże efektywności wykonanych zabiegów, mierzone między innymi poprzez parametr stymulowanej objętości złoża (SRV - ,,Stimulation Reservoir Volume’’). W artykule przedstawiono zalety użycia tego typu płynów zabiegowych, jak również pewne niedogodności związane z ich zastosowaniem. Opisano również skład chemiczny takich cieczy, oraz mechanizm transportu w nich materiałów podsadzkowych
Abstract:
The treatments of hydraulic fracturing of shale gas reservoirs uses many different types of fracturing fluids. However, most often they are slickwater liquids, very effective in the treatments. The effectiveness is measured, among the others, by the SRV (Stimulation Reservoir Volume) parameter. This paper presents the advantages and disadvantages of using this type of fluids. Also the chemical composition of those fluids and the mechanism of transport of backfill inside them was described
Słowa kluczowe:
hydrauliczne szczelinowanie, płyny szczelinujące, technologia, formacje łupkowe
Keywords:
hydraulic fracturing, fracturing fluids, technology, shale gas reservoirs