Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski
Tytuł:

Optymistyczny scenariusz strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce

Title:

Optimistic scenario of the strategy of development of brown coal mining industry in Poland

Streszczenie:
W poprzednich artykułach dotyczących branży węgla brunatnego w Polsce omówiono stan obecny branży, przedstawiono pesymistyczny oraz realny scenariusz rozwoju górnictwa węgla brunatnego. W obecnej części przedstawiono - optymistyczny scenariusz działalności kopalń węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
Abstract:
Previous papers on the Polish brown coal mining industry discussed the current state of this sector and described pessimistic and real scenarios of brown coal mining development. This paper presents the second - optimistic scenario of brown coal mining industry in the first half of the 21st century
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, optymistyczny scenariusz rozwoju
Keywords:
open-cast mining, brown coal, active mine and energy fields in Poland, real scenario of development, optimistic scenario of development