Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski
Tytuł:

Branża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku

Title:

Brown coal mining industry, actual state and prospects for the first half of the 21st century

Streszczenie:
Polskie górnictwo węgla reprezentuje światowy poziom. To jedna z najlepszych specjalności gospodarczych, jakie Polska posiada. Polskie górnicze uczelnie techniczne, instytuty naukowe i projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego ze swoimi technologiami i maszynami znane są na całym świecie. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla, a w przypadku węgla brunatnego do podwojenia jego wydobycia w okresie następnych 20-30 lat. W artykule omówiono podstawowe dane branży węgla brunatnego w Polsce, zasoby węgla oraz scenariusze strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w I połowie XXI wieku ze szczególnym omówieniem scenariusza pesymistycznego
Abstract:
Polish coal mining industry has reached the global scope. It is one of the best Polish economic specializations. Polish technical-mining universities, research and design institutes and factories of technical facilities with their technologies and machines are known all over the world. Poland as one of the few countries in the world have all advantages to continue coal production and even a doubling brown coal production in the next 20-30 years. This paper presents general data of brown coal production in the first half of the 21st century with particular focus on the worst-case scenario
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, stan obecny branży, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, scenariusz pesymistyczny rozwoju
Keywords:
open-cast mining, brown coal, achieving of brown coal industry, active mine and energy fields in Poland, worst-case scenario of development