Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Andrzej Gruchot
Tytuł:

Wskaźnik nośności cbr kompozytów z odpadów powęglowych i popiołu lotnego

Title:

California Bearing Ratio of composites from colliery spoils and fly ash

Streszczenie:
W pracy przedstawiono wyniki badań wskaźnika nośności CBR nieprzepalonych odpadów powęglowych pochodzących ze składowiska KWK „Rydułtowy-Anna”, popiołu lotnego ze zsypu z elektrofiltrów Elektrowni „Skawina” oraz ich kompozytów. Kompozyty przygotowano przy 10, 20 i 30% dodatku popiołów w stosunku do suchej masy odpadów powęglowych. Stwierdzono znaczące zwiększenie wskaźnika nośności kompozytów odpadów powęglowych z popiołem lotnym w stosunku, tak do odpadów powęglowych, jak i popiołu lotnego. Najwyższe jego wartości w zależności od obciążenia próbek uzyskano dla kompozytów z 10-procentowym bądź 20-procentowym dodatkiem popiołu
Abstract:
This paper presents the research results of CBR ratio of unburnt colliery spoils from KWK “Rydłutowy-Anna” landfill, fly ash “Skawina” Power Plant and their composites. The composites were prepared with 10%, 20% and 30% addition of fly ash in relation to dry mass of the colliery spoils. A significant increase in bearing ratio of the composites was stated in relation to the values obtained for both colliery spoils and fly ash. The highest values, depending on the load of samples were obtained for composites with 10% or 20% addition of fly ash
Słowa kluczowe:
odpady powęglowe, popiół lotny, kompozyty, wskaźnik nośności CBR
Keywords:
colliery spoils, fly ash, composites, CBR ratio