Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Zbigniew Isakow, prof. nadzw. Instytutu EMAG; dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN; mgr inż. Przemysław Sierodzki
Tytuł:

Nowoczesny system LOFRES niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej

Title:

Modern system LOFRES for low frequencies passive seismics

Streszczenie:
W artykule przedstawiono system LOFRES przeznaczony do badań metodą niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej przypowierzchniowych warstw geologicznych z wykorzystaniem szumu sejsmicznego. Scharakteryzowano systemy pomiarowe stosowane w polskich kopalniach przydatne do pomiarów sejsmiki pasywnej. Opisano budowę i działanie systemu LOFRES. Przedstawiono parametry techniczne i testy zastosowanych sejsmometrów. Podkreślono pozytywne wyniki testów modelowego systemu. Omówiono przewidywane sposoby wykorzystania systemu
Abstract:
This paper presents an innovative LOFRES system, designed for research of subsurface geological strata, using the method of low frequency passive seismics based on seismic noise registration. Measurement systems used in Polish mines useful for passive seismic measurements have been characterized. The construction and operation of the LOFRES system have been also described. Specification and tests of the applied seismometers were presented. Positive results of the tests of a model system were highlighted. Potential applications of the system were discussed
Słowa kluczowe:
system LOFRES, niskoczęstotliwościowa sejsmika pasywna, mikrosondowanie sejsmiczne, interferometria sejsmiczna, szum sejsmiczny, sejsmometr
Keywords:
LOFRES system, low frequency passive seismics, microseismic sounding, seismic interferometry, seismic noise, seismometer