Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Rafał Czarny
Tytuł:

Przegląd zastosowania metody interferometrii sejsmicznej

Title:

Review of seismic interferometry applications

Streszczenie:
Artykuł w sposób przeglądowy przedstawia szerokie możliwości zastosowania interferometrii sejsmicznej. Metoda jest stosunkowo nowa, mając na uwadze pierwsze eksperymenty wykonane w 2001 roku, i aktualnie znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. W pracy omówiono jej zastosowanie w wielu zagadnieniach związanych z odwzorowaniem budowy wnętrza Ziemi oraz warstw przypowierzchniowych, a także zagadnień geoinżynierskich z np. monitorowania czynnych osuwisk. Przedstawione przykłady badań zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych
Abstract:
The aim of this paper is to review the wide range of seismic interferometry applications. Despite the fact that only 10 years have passed since the first application was implemented in seismology, seismic interferometry is currently used in many issues beginning with analysis of the Earth`s deep interior and ending with the time-laps velocity changes at active landslides. The presented research results were published in leading scientific journals
Słowa kluczowe:
interferometria sejsmiczna, funkcja Greena, fale powierzchniowe, fala Rayleigha, fale koda
Keywords:
seismic interferometry, Green’s function, surface waves, Rayleigh wave, coda waves