Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Rafał Matuła; mgr inż. Klaudia Czaja
Tytuł:

Zastosowanie wibratora inżynierskiego w badaniach sejsmicznych przypowierzchniowej części ośrodka geologicznego

Title:

Implementation and application of ultralight vibrator in shallow seismic acquisition

Streszczenie:
Wyzwaniem dla płytkich technik sejsmicznych jest zobrazowanie struktury przypowierzchniowej na obszarach o szczególnie dużym tłumieniu fal sprężystych. Głównym problemem z tym związanym są ograniczenia stosowania uderzeniowego źródła fali, którego energia jest szybko absorbowana przez grunt wokół płyty podkładowej. Zjawisko to ma bardzo znaczący wpływ na jakość rejestrowanych danych. Jedynym rozwiązaniem jest generowanie fali sejsmicznej przez dłuższy czas i w określonym przedziale częstotliwości. W artykule przedstawiono zastosowanie wibratora akustycznego jako źródła sejsmicznego o odpowiedniej wydajności, w przypadku badania strefy przypowierzchniowej o niejednorodnej budowie. Przedstawiono także eksperymentalne podejście do badań sejsmicznych na ograniczonej, zabudowanej przestrzeni miejskiej
Abstract:
Optimal, subsurface imaging, especially in the areas with strong subsurface attenuation is still a challenge for shallow seismic techniques. The main problem connected with it is using an impact source whose energy is rapidly absorbed by gradual ground consolidation around the baseplate. This phenomenon has a great influence on data recording and its quality. The only solution is to send portions of seismic energy for longer time in the selected frequency spectrum, which can be transmitted through subsurface material. This paper presents an ultra-light, air-pressure vibrator as the answer to seismic needs connected with avoiding low effectiveness of impact sources in case of high near-surface heterogeneity. Experimental approach to the survey in space-limited urban area with high-level subsurface material disintegration is presented
Słowa kluczowe:
źródła sejsmiczne, sejsmika przypowierzchniowa, pomiary sejsmiczne na obszarze zabudowanym
Keywords:
seismic source, shallow seismic, seismic measurements in the urban area