Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marta Sukiennik; dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Marek Kęsek; dr inż. Aneta Napieraj
Tytuł:

Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytego

Title:

Method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines

Streszczenie:
W artykule przedstawiono metodę określania płynności bieżącej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem logiki rozmytej. Przedstawiono podstawowe wiadomości o zbiorach rozmytych, zdefiniowano funkcje przynależności poszczególnych elementów wchodzących w skład wskaźnika płynności bieżącej. Określono także bazę reguł oraz funkcje przynależności dla wskaźnika płynności bieżącej. Dokonano także obliczeń w celu określenia zaproponowaną metodą płynności bieżącej w wybranej kopalni węgla kamiennego
Abstract:
This paper presents a method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines. Essential knowledge on fuzzy sets was presented, the appurtenance function of particular elements, included in the current liquidity ratio, defined and a set of principles and appurtenance functions for the current liquidity ratio determined. Additionally, calculations for this method to assess the current liquidity ratio in a selected hard coal mine were performed
Słowa kluczowe:
zbiory rozmyte, logika rozmyta, wskaźnik płynności bieżącej, kopalnia węgla kamiennego
Keywords:
fuzzy sets, fuzzy logic, current liquidity ratio, hard coal mine