Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Tadeusz Pindór
Tytuł:

Przemysł węgla kamiennego w Republice Południowej Afryki - stabilny segment sektora światowego

Title:

Hard coal industry in the Republic of South Africa – a stable segment of the global sector

Streszczenie:
W artykule poddano analizie funkcjonowanie przemysłu węgla kamiennego w RPA w latach 1980÷2012. Zidentyfikowano główne uwarunkowania działalności producentów południowoafrykańskich. Przeanalizowano długookresowe tendencje pozyskiwania oraz zużycia węgla kamiennego w RPA. Ukazano zasadnicze zmiany geograficznej struktury eksportu węgla z RPA na tle konkurencji dostawców z Australii oraz Indonezji
Abstract:
This paper analyzes the functioning of hard coal industry in the Republic of South Africa (RSA) in 1980-2012. The main activities of the South African producers were identified. The long-term trends of the exploitation and use of hard coal in the RSA were analyzed. Basic changes in the geographical structure of coal exports from the RSA in comparison with the Australian and Indonesian competitors were shown
Słowa kluczowe:
przemysł węgla kamiennego w RPA, czynniki konkurencyjności górnictwa węglowego, międzynarodowe rynki węgla kamiennego
Keywords:
hard coal industry in RSA, factors of coal mining competitiveness, international markets of hard coal