Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marek Kęsek; dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Aneta Napieraj; dr inż. Marta Sukiennik
Tytuł:

Modelowanie wydobycia zmianowego w wyrobisku ścianowym z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych

Title:

Modeling of shifting output in wall heading with the use of Ordered Fuzzy Numbers (OFN)

Streszczenie:
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do wspomagania projektowania procesów przemysłowych. Zaprezentowano sposób modelowania wydobycia zmianowego w wybranym przodku ścianowym za pomocą skierowanych liczb rozmytych z uwzględnieniem możliwej zmienności parametrów wejściowych procesu wydobywczego
Abstract:
This paper presents a possibility of using the Ordered Fuzzy Numbers to support the design of industrial processes. The authors also describe the method of modeling of the shift mining in the selected longwalls by use of the Ordered Fuzzy Numbers (OFN), taking into account potential variability of input parameters of the mining process
Słowa kluczowe:
węgiel kamienny, skierowane liczby rozmyte, wydobycie zmianowe, wyrobisko ścianowe
Keywords:
hard coal, Ordered Fuzzy Numbers, shifting output, wall heading