Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Przemysław Bodziony; prof. dr hab. inż. Artur Bęben; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Tytuł:

Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym - skalnym

Title:

Operating issues of loading equipment in opencast rock mining

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano charakterystyki pracy podstawowych maszyn ładujących stosowanych w górnictwie odkrywkowym skalnym, z uwypukleniem warunków ich stosowania, wad i zalet, jakimi się cechują. Do maszyn tych należy zaliczyć: ładowarki łyżkowe na podwoziach oponowych oraz hydrauliczne koparki jednonaczyniowe łyżkowe nadsiębierne oraz podsiębierne. Następnie zwrócono uwagę na możliwość poprawnej współpracy tych maszyn ze środkami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem wozideł technologicznych. Wyróżniono parametry eksploatacyjne zapewniające odpowiednią wydajność oraz możliwości pełnego wykorzystania tych maszyn w konkretnych warunkach geologiczno-górniczych
Abstract:
This paper presents the operating characteristics of simple loading machinery used in opencast rock mining. It focuses on working conditions, advantages and disadvantages of the said loading equipment. The machines are classified as follows: wheel loaders, hydraulic mining shovels and backhoe excavators. Then the paper draws attention to the possibility of proper cooperation between the machinery and means of transport with particular emphasis on off-highway dump track. And finally it distinguishes the operating parameters that ensure proper performance and opportunities for full usage of the equipment in specific mining and geological conditions
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, dobór maszyn, samojezdne ładowarki kołowe, hydrauliczne koparki jednonaczyniowe łyżkowe
Keywords:
opencast rock mining, mining equipment selection, wheel loaders, hydraulic mining shovels and backhoe excavators