Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski; mgr inż. Michał Patyk
Tytuł:

Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie

Title:

Surface mining systems in lignite mines around the world dr inż

Streszczenie:
Węgiel brunatny wciąż jest jednym z podstawowych surowców energetycznych świata. Może być eksploatowany zarówno metodą odkrywkową, jak i podziemną. W zależności od metody, jak i występujących warunków geologiczno-górniczych stosuje się różne układy technologiczne. W artykule dokonano przeglądu układów wydobywczych stosowanych w odkrywkowym górnictwie węgla brunatnego na świecie. Dokonano krótkiej charakterystyki każdego z nich, wskazano wady, zalety oraz przykłady ich zastosowań
Abstract:
Lignite is still one of the most important energy source in the world. It can be mined by opencast or underground method exploitation. Depending on the method there are different technological mining systems. This paper presents an overview of the different mining systems which are used in lignite surface mining around the world. It presents a short characteristics of each of them, shows their advantages, disadvantages and examples of their application
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, system ciągły, system cykliczny
Keywords:
surface mining, lignite, continuous mining system, cyclic mining system