Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Michał Dudek; dr hab. inż. Leszek Jurdziak; dr inż. Witold Kawalec
Tytuł:

Znaczenie kosztów nabycia terenu w projekcie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

Title:

The importance of land acquisition costs in a lignite surface mine project

Streszczenie:
Koszty nabycia terenu są istotnym składnikiem kosztów w eksploatacji węgla brunatnego. Wąski margines zysku ze sprzedaży energii zmusza kompanie górniczo-energetyczne do szczególnie wnikliwej analizy wyników ekonomicznych planowanych inwestycji górniczych. Z niezbędną pomocą przychodzą specjalistyczne narzędzia modelowania cyfrowego i optymalizacji kopalń odkrywkowych, bazujące na modelu ekonomicznym złoża, w którym można uwzględnić zmienne koszty powierzchniowe. Przedstawiono symulacje wyniku finansowego wariantowego wyrobiska docelowego, zbudowanego na podstawie modelu ekonomicznego wyeksploatowanego złoża węgla brunatnego z uwzględnieniem kosztu nabycia działek na podstawie studialnego zestawu danych, przygotowanego w środowisku GIS
Abstract:
Land acquisition costs are important for lignite surface mining. Narrow profit margin from selling electric energy makes mining and power generation companies analyse carefully the profitability of potential mining investments. These analyses are supported with the specialized modeling and pit optimization software that bases upon an economic model of a deposit with regard to the varying land acquisition costs. Simulations of the profitability of an ultimate pit, built upon the economic model of a lignite deposit with simulated land acquisition costs of digitized overlying terrain parcels are presented. The presented case is worked out by use of the study models of the already exhausted lignite deposit and surface data processed with GIS
Słowa kluczowe:
model ekonomiczny złoża, algorytm Lerchsa-Grossmanna, koszty emisji CO2, modelowanie kosztów terenu
Keywords:
economic ore body model, Lerchs’-Grossmann algorithm, CO2 emission costs, surface costs modeling