Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Jarosław Chećko; dr inż. Magdalena Głogowska; mgr inż. Robert Warzecha; mgr inż. Tomasz Urych
Tytuł:

Ocena zasobów węgla kamiennego dla celów podziemnego zgazowania węgla metodą szybową w złożach czynnych kopalń Kompanii Węglowej S.A

Title:

Assessment of hard coal resources for underground coal gasification process with the use of the shaft method in productive coal mines of Kompania Węglowa S.A. in the Upper Silesian Coal Basin

Streszczenie:
W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonej oceny zasobów węgla kamiennego w GZW dla celów podziemnego zgazowania węgla. Praca przedstawia ocenę kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. Analiza zasobów węgla kamiennego na potrzeby zgazowania metodą szybową obejmowała następujące parametry kryterialne: typ węgla 31, 32 i 33, grubość pokładu węgla >1,5 m, powierzchnia parceli węglowej >2,0 km2. W oparciu o przyjęte kryteria wytypowano pokłady znajdujące się w pięciu kopalniach tj.: „Sośnica-Makoszowy” - „ruch Sośnica”, „Piast”, „Ziemowit”, „Chwałowice” i „Jankowice”. Zasoby potencjalnie atrakcyjne dla PZW do głębokości 1000 m w Kompanii Węglowej S.A. dla metody szybowej wynoszą ponad 700 mln Mg
Abstract:
This paper describes the results of hard coal resources assessment for underground coal gasification (UCG) in the Upper Silesian Coal Basin. This study was executed in the framework of the project: “Development of coal gasification technology for high production of fuels and energy”, supported by the National Center for Research and Development. The paper presents coal resources assessment of the mines owned by Kompania Węglowa SA. Coal resources assessment for underground coal gasification with the use of shaft method involves the following criterial parameters: only power coal, coal seam thickness greater than 1,5 meter, area of coal seam parcel greater than 2,0 km2. On the basis of the adopted criteria coal seams in the following coal mines were selected: “Sośnica-Makoszowy”, “Piast”, “Ziemowit”, “Chwałowice” i “Jankowice”. The size of coal resources up to the depth of 1000 m which are suitable for the underground coal gasification using the shaft method is more than 700 million tons
Słowa kluczowe:
zgazowanie węgla, zasoby węgla, metoda szybowa
Keywords:
coal gasification, coal resources, shaft method