Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

 

 

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 

120-lecie SITG

 

Plan pracy

 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2014

 

Wydarzenia:

Pismo do Premier E.Kopaczikona Pismo do Premier E.Kopacz                                    
ikona wysłano do  


                                            
ikona Wspólne Sprawy - nr 2015/2

Szkolenie - listopad 2014

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza  w listopadzie br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie wprowadzania zmian w maszynach i urządzeniach oraz stosowania części zamiennych w toku przeprowadzania napraw i remontów, a także dla osób sporządzających dokumentacje dopuszczeniowe.


Temat: 
Wymagania dla maszyn i urządzeń w zakresie wprowadzania zmian, stosowanie podzespołów i części zamiennych oraz zasady sporządzania i aktualizowania dokumentacji dopuszczeniowej

Termin:                       05 – 06 listopad 2014r. godz. od 8.00 – do15.30

 

Miejsce:                     Sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Szkolenie - październik 2014

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza październiku br. na dwudniowe 
szkolenie, przeznaczone dla: osób kierownictwa dozoru ruchu energomechanicznego górniczego 
podziemnych zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy związane transportem 
wyrobiskach poziomych oraz o nachyleniu nie większym niż 45º.


Temat: 
Jazda osób na przenośnikach taśmowych warunkach istniejących kopalń bezpieczeństwo 
prowadzenia transportu zakładach górniczych, w świetle projektowanego rozporządzenia Ministra 
Gospodarki sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

Termin:                       0102 października 2014r. godz. od 8.00do15.30

 

Miejsce:                     Sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Sprawozdanie z XV Konferencji „Górnictwo Dziś i Jutro” - Katowice 19 maja 2014 r.


Informacja o konferencji : pdf ico  

Referaty : 

                    Węgiel energetyczny w świecie  
                    
Węgiel koksowy w świecie – sytuacja 2013 
                    Import węgla kamiennego do Polski 
                    Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzaniu energii 
                    Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce  

Wnioski : pdf ico   ..przesłane do wiadomości : pdf ico
Pismo do Pana Prezydenta : pdf ico   
Retrospekcje po konferencji - autor Zdzisław Doszla : pdf ico

 

Szkolenie dotyczące zmiany dyrektywy ATEX

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza czerwcu br. 
na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla: osób dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego 
podziemnych zakładów górniczych, producentów maszyn urządzeń górniczych, 
służb zaopatrzenia przedsiębiorców górniczych.


Temat:
  Praktyczne aspekty wdrożenia 2014 roku zasadniczych zmian nowej Dyrektywie 
ATEX
               ich skutki dla wprowadzania do obrotu oraz zasad remontów maszyn urządzeń
               w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Termin:                       11.06 – 12.06.2014r. godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta