Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2015


Wydarzenia:

Szkolenia - listopad 2015

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza  w listopadzie br. na dwa jednodniowe szkolenia, przeznaczone dla kadry inżynieryjno-technicznej, szczególnie osób dozoru ruchu elektrycznego i mechanicznego oraz służb remontowych na tematy  :


Temat 1 :  Zasady budowy i bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w
                    świetle nowych przepisów w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
                    górniczych
.

 

Termin:                       18.11. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

 

Temat 2 :  Zasady wprowadzania i użytkowania wyrobów w ruchu zakładów górniczych w świetle
                    nowych przepisów w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz
                    pakietu Dyrektyw Nowego Podejścia (NLF)
.

 

Termin:                       19.11. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta  

Diagnoza stanu i oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw okołogórniczych

Raport z przeprowadzonej „Diagnozy stanu i oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw około górniczych”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z uwagą obserwując dynamiczną sytuację w polskim górnictwie, przy współpracy z  Grupą Doradczą Otawa Group Sp. z o.o. S.K. przeprowadził i opracował badanie, obejmujące sporą grupę firm i przedsiębiorstw aktywnie działających w branży górniczej. Końcowy wynik powyższego badania w postaci niniejszego Raportu  zaprezentowany został na XXIX Konferencji z cyklu: Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, która odbyła się w dniach 11-14 października w Zakopanem.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią Raportu, który w całości prezentujemy w poniższym w załączniku. 

Z górniczym pozdrowieniem.
Sekretarz Generalny SITG
Eugeniusz Ragus

.

raport    fotografia-z-konferencji 

ANKIETA dla kadry kierowniczej firm okołogórniczych

na potrzeby badania nt.
„Diagnoza stanu i ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw okołogórniczych”.

Formularz ankiety do pobrania poniżej. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać do dnia 20 lipca 2015 r.  w wygodnej dla Państwa wersji:

1. za pośrednictwem poczty na adres Zarządu Głównego SITG ul. Powstańców 25 40-952 Katowice

2. drogą mailową na adres zg@sitg.pl 

Termin:  20 lipca 2015 r.

Załącznik: formularz ankiety  

Szkolenie - jazda na taśmach

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w czerwcu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych 
zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy związane transportem wyrobiskach
poziomych oraz o nachyleniu niewiększym niż 45º.

Temat:
 Układy transportu do jazdy ludzi zasady oddawania do ruchu oraz warunki
              bezpiecznego ich prowadzenia, świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki  
              w 
sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Termin:                       16.06 – 17.06. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Szkolenie - remonty

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w kwietniu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie wprowadzania zmian w maszynach i urządzeniach oraz stosowania części zamiennych w toku przeprowadzania napraw i remontów a także dla osób sporządzających dokumentacje techniczne.

Temat:  Remont, naprawa i modyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach
               górniczych
.

Termin:                       28.04 – 29.04. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta