Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

 

 

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 

120-lecie SITG

 

Plan pracy

 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2015

 

Wydarzenia:

Szkolenie - jazda na taśmach

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w czerwcu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych 
zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy związane transportem wyrobiskach
poziomych oraz o nachyleniu niewiększym niż 45º.

Temat:
 Układy transportu do jazdy ludzi zasady oddawania do ruchu oraz warunki
              bezpiecznego ich prowadzenia, świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki  
              w 
sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Termin:                       16.06 – 17.06. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Szkolenie - remonty

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w kwietniu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie wprowadzania zmian w maszynach i urządzeniach oraz stosowania części zamiennych w toku przeprowadzania napraw i remontów a także dla osób sporządzających dokumentacje techniczne.

Temat:  Remont, naprawa i modyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach
               górniczych
.

Termin:                       28.04 – 29.04. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Szkolenie - dyrektywa ATEX

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza marcu br. na dwudniowe szkolenie, 
przeznaczone dla: osób dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych zakładów 
górniczych, producentów maszyn urządzeń górniczych, służb zaopatrzenia, przedsiębiorców górniczych
a także chętnych z gmin i powiatów objętych terenami górniczymi .

Temat:
  ATEX – nowa dyrektywa 2014/34/UE. Wymagania dla maszyn i urządzeń, stosowanie
               podzespołów i części zamiennych oraz przeprowadzanie  remontów w ruchu podziemnych
               zakładów górniczych.

Termin:                       24.03 – 25.03.2015r. godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

XVII Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

Zapraszamy na konferencję  „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

Patronat nad obradami objął Minister Gospodarki. 

Termin:                    14 – 15 kwietnia 2015 roku

Miejsce:                    Hotel „Villa Verde Congress & SPA”  w Zawierciu przy  ul. Mrzygłodzkiej 273 

                                  
Karta zgłoszenia  Komunikat 

Szkolenie dla mierniczych

Zarząd Główny SITG wraz Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologiii, Ochrony Środowiska oraz
Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego zaprasza miesiącu marcu br. na szkolenie dla pracowników
służb mierniczych, geologicznych, budowlanych ochrony środowiska, zatrudnionych przedsiębiorstwach 
zakładach górniczych, także w samorządach gmin i powiatów objętych terenami górniczymi.


Temat:
  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska 
               świetle nowych regulacji prawnych.

Termin:                       07-08.III,  14-15.III  21-22.III,  28-29.III. 2015r.
                                      Inauguracja szkolenia 07.III.br. godz. 9.oo

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.

 

Karta zgłoszenia    Oferta