Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

 

 

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 

120-lecie SITG

 

Plan pracy

 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2015

 

Wydarzenia:

ANKIETA dla kadry kierowniczej firm okołogórniczych

na potrzeby badania nt.
„Diagnoza stanu i ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw okołogórniczych”.

Formularz ankiety do pobrania poniżej. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać do dnia 20 lipca 2015 r.  w wygodnej dla Państwa wersji:

1. za pośrednictwem poczty na adres Zarządu Głównego SITG ul. Powstańców 25 40-952 Katowice

2. drogą mailową na adres zg@sitg.pl 

Termin:  20 lipca 2015 r.

Załącznik: formularz ankiety  

Szkolenie - jazda na taśmach

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w czerwcu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych 
zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy związane transportem wyrobiskach
poziomych oraz o nachyleniu niewiększym niż 45º.

Temat:
 Układy transportu do jazdy ludzi zasady oddawania do ruchu oraz warunki
              bezpiecznego ich prowadzenia, świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki  
              w 
sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Termin:                       16.06 – 17.06. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Szkolenie - remonty

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w kwietniu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie wprowadzania zmian w maszynach i urządzeniach oraz stosowania części zamiennych w toku przeprowadzania napraw i remontów a także dla osób sporządzających dokumentacje techniczne.

Temat:  Remont, naprawa i modyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach
               górniczych
.

Termin:                       28.04 – 29.04. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

Szkolenie - dyrektywa ATEX

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza marcu br. na dwudniowe szkolenie, 
przeznaczone dla: osób dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych zakładów 
górniczych, producentów maszyn urządzeń górniczych, służb zaopatrzenia, przedsiębiorców górniczych
a także chętnych z gmin i powiatów objętych terenami górniczymi .

Temat:
  ATEX – nowa dyrektywa 2014/34/UE. Wymagania dla maszyn i urządzeń, stosowanie
               podzespołów i części zamiennych oraz przeprowadzanie  remontów w ruchu podziemnych
               zakładów górniczych.

Termin:                       24.03 – 25.03.2015r. godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta 

XVII Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

Zapraszamy na konferencję  „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

Patronat nad obradami objął Minister Gospodarki. 

Termin:                    14 – 15 kwietnia 2015 roku

Miejsce:                    Hotel „Villa Verde Congress & SPA”  w Zawierciu przy  ul. Mrzygłodzkiej 273 

                                  
Karta zgłoszenia  Komunikat