Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2016

ikona Restrukturyzacja


Wydarzenia:

XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - październik 2016

Zapraszamy na XI Konferencję naukowo-techniczną OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH, organizowaną wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Polskim Komitetem Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego..

Konferencja jest kontynuacją spotkań podejmowanych w trosce o funkcjonowanie przemysłu wydobywczego przy zachowaniu zasad ochrony  przyrody i środowiska.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in.:

- prawo geologiczne i górnicze, a ochrona środowiska
- zagrożenie środowiska powodowane działalnością górniczą
- gospodarka zasobami złóż kopalin i ich ochrona,
- rekultywacja, rewitalizacja i zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych,
- społeczne aspekty działalności górniczej
- innowacyjne rozwiązania w ochronie i kształtowaniu środowiska

Termin:                    19-21 października 2016 r..

Miejsce:                    Hotel ”Jaskółka”,  ul. Zdrojowa 10 43-450 Ustroń 


Karta zgłoszenia  Komunikat 

Szkolenie - kwiecień 2016

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska oraz Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego zaprasza w miesiącu kwietniu br. na szkolenie dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Szkolenie obejmuje tematykę, która może być pomocna w ubieganiu się o wymagane przepisami kwalifikacje, warunkujące możliwość pełnienia odpowiednich funkcji w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska 
               świetle nowych regulacji prawnych.

Termin:                       02-03.04, 09-10.04, 16-17.04, 23-24.04.2016 r
                                      Inauguracja szkolenia 02.04.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Oferta
 

 

XVIII Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

26 – 27 kwietnia 2016 r.
w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk 

Zapraszamy na konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”
organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, „Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa
pracy osób zatrudnionych zakładach górniczych : podziemnych, odkrywkowych otworowych.

Tematyka 
konferencji obejmuje :

  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zagrożeń naturalnych i technicznych oraz stosowanej profilaktyki,
  • innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń górniczych.

Karta zgłoszenia   Komunikat   
  

Apel dotyczący problemu deputatów weglowych

Wydarzenia

      

W dniu 20 listopada br. odbył się XXVII Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, na którym zostały sformułowane uchwały, które dotyczą sytuacji polskiego sektora górnictwa węglowego oraz polityki energetyczno-klimatycznej UE.

Poniżej zamieszczamy list wysłany przez Zarząd Główny SITG do Prezydenta Andrzeja Dudy i Premier RP Beaty Szydło, zaś w formie załącznika Uchwała Zjazdu oraz istotne artykuły wyrażające opinie o sytuacji górnictwa autorów prof. dr hab. inż. Andrzeja Lisowskiego i mgr Zdzisława Doszli.ikona Uchwała Zjazdu                                    
ikona Jak rząd powinien zorganizować polskie górnictwo węgla kamiennego  
 
ikona Wpływ organizacji górnictwa na efektywność jego funkcjonowania